11. Det hjelper jo ikke
om man får frem vannkannene..

12. …så lenge septiktankene ikke kommer noen vei!

13. Kretsløpet må være komplett.
Mat må fraktes avkjølt

…og da er isopor det selvfølgelige valg:

14. Enten det nå er i små 
…eller store kvanta:

15. Hva skal med egentlig med lastebiler i et slikt scenario?

16. De ender jo bare som skrot:

Dette var del 2 av 2
Del 1 finner du her.