1. Auda!

2. Stakkars folk:

3. Og så den falueste av dem alle: