Hva hadde du egentlig håpet å finne?

1. Griseridning er en stolt og gammel tradisjon
og betinger stolthet, gjensidig tillit mellom gris og rytter …og nøye forberedelser:

2. Noen flere grisebilder?

3.

4.

5.

6.

Takk for oppmerksomheten 🙂

Denne artikkelen er sponset av www.club4shop.no