9.

10.

11.

12. Viktig å huske øynene

13. Ikke helt ferdig, men det blir sikkert veldig bra.

14.

15.

16. And the winner is…