12. For mange er det viktig å ha med seg grillen.
Mobilitet er ordet!
Da kan du ta det du har for hånden:

13. Du kan lage det litt fint:

14. Eller du kan kjøpe ferdig:

15. Folk liker å samles rundt grillen.
Samvær er bra!
Da kan du ta det du har for hånden:

16. Du kan lage det litt fint:

17. Eller du kan kjøpe ferdig:

18. Jo! Enda en ting!
Grillmat må snus.
Da kan du bruke det du har for hånden:

19. Du kan lage det litt fint:

20. Eller du kan kjøpe ferdig!

 

TRYKK PÅ SIDE 3 FOR FINALEN!