Det er viktig å angre seg i tide – Når det er for sent kan det være for sent!

20. Men andre jenter forstår ditt blodige alvor,
som nettopp satire:

21. Menn lærer i ung alder at å påberope seg uvitenhet
gjelder bare for kvinner:

22. Forsøk på å bryte denne uskrevne regelen,
kommer bare tilbake og treffer deg rett i trynet:

23. Pass også på at du ikke sløser bort tia
på jenter som ikke er verd det:

24. Og at du er nøye på hva du deler med hvem:

25. Få det ut
på ene aller andre måten:

26. Vår erfaring er at det
som kan løses på mellommenneskelig vis

…best løses på mellommenneskelig vis.
Mens det som virker uløselig, gjerne tar litt lenger tid.

27. Noen ganger kan det ta flere dager
før du får respons…

28. Hovedregelen må være:
Tenker du over konsekvens før du handler

…er du klar over hva som kan komme
og da er ofte konsekvensen lettere å takle.

Takk for oppmerksomheten!
- Advertisment -