Arbeiderpartiets styre

0
34

Jens Stoltenberg er i kirka i Kirkenes en søndag for å skremme med FRP og Høyre og etter gudstjenesten går han bort til presten og spør: “Hender det at du ber en bønn for regjeringen?” Presten svarte da kjapt: “Nei, etter 8 år med dæ som statsminister ber æ for folket!” ^^