Alt det gode FYLLA fører med seg: Besvimelse, oppkast, urinering, blotting, vold og overgrep!

11. Se her ja!
McDonalds takker dere!

12. Her er det blitt jobb
til både paramedisinsk enhet og lege.

Bra jobba!

13. Her er det bare et tidsspørsmål
før vi skaper behov for nye arbeidsplasser.

14. Her er det masse gode handlinger.
Sult og fysen, hodepine og kriseprat i mobil.

Dette er et levende samfunn. Bra!

15. Her kan hun komme til å glede noen både på mottaket, apoteket og kiosken.

16. En ting er all den flotte maten de fortærer,
og spy opp igjen!

Men hvor glad blir ikke han i renholdsetaten,
som har jobb langt utover søndagen.

17. Noen spiser ferdig,
før det blir jobb til begravelsesbyrået.

Det er bra!
En ting av gangen…

18. Her har hun mulighet til å vise samfunnsansvar ved å fall f.eks.

19. Da kommer dørvakter og natteravner strømmende.
Alle trenger jobb!

20. Sitte sånn og glise!
Hvor har dere hodene deres??

Begynn å sloss!
TRYKK PÅ SIDE 3 FOR ENDA FLERE FLOTTE MENNESKER

- Advertisment -