Et sosialt eksperiment som skapte sinne og harme!

Du har hørt om at man kan betale seg til bedre plass og prioritert ombordstigning på fly?

En Burger King-restaurant forsøkte det samme. Det ble ikke like vel mottat 🙂


Se bare her:

1. Denne videoen er laget av Burger King og viser ekte gjester: